Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy (...), bo wiedza wskazuje na to, co jest, wyobraźnia wskazuje na to, co będzie.


Albert Einstein